دستگاه شیرینگ پک

در شیرینگ پک تمام اتوماتیک ، اگر محصول از چهار طرف آن مهر و موم شود ، محصول کاملا بسته می شود. در نتیجه هوای آن را به دام می اندازد.

هنگامی که بسته گرم می شود ، از آنحایی که نوار شروع به جمع شدن می کند ، این هوای محبوس در اطراف محصول فشرده می شود. این وضعیت باعث می شود نقاله مانند یک بالون متورم شود. زیرا که قادر به نشت نیست. در ادامه ، اگر به این هوا فرصت نشت ندهیم ، این بالون از نقطه ای روی خط دربندی شده منفجر می شود.

نحوه ی عملکرد در شیرینگ پک تمام اتوماتیک

برای اینکه چنین مشکلی در کار با شیرینگ پک تمام اتوماتیک  پیش نیاید باید هوا از طریق نقاله خارج شود و این امر با ایجاد سوراخ های کوچک روی نوار حاصل می شود.
بسته به انتخاب شما ، این سوراخ ها می توانند در تمام مراحل تولید نقاله سوراخ شوند. در غیر این صورت رول های آن نیز می توانند پس از بارگذاری روی دستگاه ، سوراخ شوند.
تاکنون همه چیز منطقی و کاربردی به نظر می رسد. اما این واقعیت وجود دارد که تورم نقاله و همچنین تخلیه ی هوا در باید با سرعت معقولی انجام شود. نه خیلی سریع ، نه خیلی کند!

چرا این سرعت مهم است؟

سطح محصولات به طور کلی سرد است و حتی می تواند مرطوب باشد. در رابطه با عملکرد شیرینگ پک تمام اتوماتیک ، اگر نوار تورم کافی داشته باشد ، از سطح جدا شده و گرمای مستقیمی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر نوار و محصول هنوز در تماس فیزیکی نزدیک باشند ، نوار تحت تأثیر دمای سطح محصول قرار می گیرد. در نتیجه کوچک شدن آن همگن نخواهد بود. حتی ممکن است حباب های کوچک روی بسته بندی ایجاد شوند.

بخوانید درباره دستگاه شیرینگ پک

سرعت این کار درشیرینگ پک تمام اتوماتیک از این جهت مهم است که این نقاله در طی فرآیند کوچک شدن سعی می کند به محض رسیدن به این مرحله ، به حالت اولیه خود بازگردد. این امر با پدیده ای حاصل می شود که حافظه الاستیک نقاله نامیده می شود. همچنین باید توجه کرد که ضروری است سرعت لازم برای ارائه این حافظه به طور ناگهانی حاصل شود.

جزئیات نحوه ی عملکرد درست در شیرینگ پک تمام اتوماتیک

اگر سوراخ های ایجاد شده بیش از حد مورد نیاز باشند ، هوا به سرعت تخلیه خواهد شد. در نتیجه نقاله به شکل بالون مورد نظر نخواهد رسید. برعکس ، اگر آنها خیلی کوچک باشند ، اندازه سوراخ کافی نیست. بنابراین هوا سوراخ ها را فشار می دهد تا آنها را بزرگتر کند تا هوای محبوس شده خالی شود. این سوراخ های بزرگ شده همچنین یک مشکل بصری در بسته ایجاد می کنند. بنابراین ، تعداد سوراخ ها و قطر آنها باید برای پاسخگویی به نیاز کافی باشد.

دستگاه شیرینگ پک
دستگاه شیرینگ پک