گزینه های سفارشی

هر مشتری دارای ترکیباتی ویژه و خاص برای محصول و ظرف است. ما به طور معمول دستگاه های خود را سفارشی تولید می کنیم تا ظروف تخصصی و ترکیبات محصولات مورد نظر را ارائه دهیم. همچنین ما در ادغام محصولات خود در خطوط بسته بندی موجود مهارت داریم.

یافتن بهترین دستگاه پرکن بطری

در اینجا عواملی وجود دارد که باید هنگام جستجو برای انتخاب درست دستگاه پرکن بطری برای خط تولید مورد توجه قرار گیرد. انتخاب دسنگاه پرکن بطری با توجه به مشخصات محصول شما انجام می شود، گرانروی اصلی ترین معیار است. کره بادام زمینی همانند استون توسط دستگاه پرکن مایعات در بطری قرار داده می شود. کره بادام زمینی و استون هر دو مایعات هستند اما در انتهای مخالف محدوده ی ویسکوزیته قرار دارند. دستگاه بسته بندی بطری مورد نیاز برای انتقال کره بادام زمینی به داخل بطری بسیار متفاوت تر از دستگاه پر کن بطری ای است که برای استون استفاده می شود.

چه نوع تجهیزات پرکن برای ویسکوزیته محصول و سایر مشخصات محصول شما مناسب است؟

چهار فناوری مختلف که پایین گفته شده وجود دارد.

پیستون

جریان زمان دار

جریان اندازه گیری شده و سرریز

بهتر است کره بادام زمینی توسط یک پرکن پیستونی که محصول را گرم نگه می دارد و در نتیجه ویسکوزیته کمتری دارد، پر شود. همه جیز توسط یک سیلندر پنوماتیک قوی اداره می شود. از طرف دیگر، استون می تواند به درون یک ماده پر کن سرریز تغذیه شود.

پرکن حجمی

دراین نوع پرکن پیستون، قطر پیستون و طول ضربه حجم محصول پر شده درون بطری را تعیین می کند. طول ضربه را تغییر دهید تا مقدار متفاوتی از محصول در ظرف پر شود.

پرکن جریان دار

روغن های سبک و محلول های آبی در این نوع دستگاه ها به خوبی کار میکنند.

پرکن جریان سنج

برای تحویل محصول در حجم ثابت که با چرخش های شافت پمپ تعیین می شود ، از پمپ دنده ای یا لوب استفاده کنید. این نوع دستگاه پر کننده جریان اندازه گیری شده به محصولات ضخیم تر و بدون ذرات موجود در مایع وام می دهد.

پرکن سرریز

از سیستم پرکن سرریز برای روغن های سبک و محصولات آبی استفاده میشود. این محصولات نیز باید در سطح یکسان پر شوند.

انتخاب بطری

انتخاب بطری مرحله بعدی هنگام طراحی سیستم پرکن مایعات است. اگر یک ظرف جدید انتخاب کنید، زمان طراحی و آزمایش دستگاه را افزایش می دهید.