انواع دستگاه های پرکن

دستگاه های پرکن

دستگاه اسپری پرکن چیست؟             

دستگاه اسپری پرکن برای پرکردن موادی مانند: گازها، جامدات و مایعات درون ظروف بسته بندی که می تواند بطری فلزی، شیشه ای و لاستیکی  یا هر ظرفی که مناسب محصول تولید شده است، می باشد.این دستگاه ها در انواع و مدل های مختلفی ساخت شده اند. زیرا موادی که باید پر و بسته بندی شوند به لحاظ ماهیت ماده می تواند  گاز، مایع و جامد باشد.
دستگاه های پرکن برحسب ماده، که نیاز به بسته بندی و پرشدن دارند، متفاوت می باشند.
این دستگاه ها از نظر مکانیسم به سه دسته ، دستگاه های پرکن نیمه اتوماتیک و دستگاه های پرکن اتوماتیک و دستگاه های پرکن دستی طبقه بندی می شوند. “مکانیزیم پرکردن دستگاه ها براساس وزن، تایمر یا پیستون قابلیت طراحی و ساخت را دارد.”

Read More
  • 1
  • 2