دستگاه وان تست قوطی اسپری

دستگاه وان تست قوطی اسپری

تمام دستگاه های ما با 18 ماه گرانتی و 5 سال خدمات پس از فروش به شما تقدیم میشود.

این دستگاه به منظور تست سالم بودن قوطی (از نظر نشتی) طراحی گردیده و تست غیر مخرب می باشد. به دلیل سرعت بالای پروسه تولید قوطی، عدم کنترل های مناسب می تواند منجر به هزینه های سنگین ضایعات گردد.

آب داخل این وانها با کمک المنتهای شیشه ای شناور و یا به روشهای دیگر در دمای مورد نیاز گرم نگه داشته می شود. حجم وان، دما و زمان قرار گیری قوطی های اسپری باتوجه به نیاز شما طراحی میگردد.

-دستگاه پرکن روتاری تمام اتوماتیک – دستگاه پرکن تمام اتوماتیک روتاری – دستگاه پرکن روتاری

دستگاه وان تست قوطی اسپری

دستگاه وان تست قوطی اسپری

تمام دستگاه های ما با 18 ماه گرانتی و 5 سال خدمات پس از فروش به شما تقدیم میشود.

این دستگاه به منظور تست سالم بودن قوطی (از نظر نشتی) طراحی گردیده و تست غیر مخرب می باشد. به دلیل سرعت بالای پروسه تولید قوطی، عدم کنترل های مناسب می تواند منجر به هزینه های سنگین ضایعات گردد.

آب داخل این وانها با کمک المنتهای شیشه ای شناور و یا به روشهای دیگر در دمای مورد نیاز گرم نگه داشته می شود. حجم وان، دما و زمان قرار گیری قوطی های اسپری باتوجه به نیاز شما طراحی میگردد.

-دستگاه پرکن روتاری تمام اتوماتیک – دستگاه پرکن تمام اتوماتیک روتاری – دستگاه پرکن روتاری